Gisborne Gold – Lager
3.8% alc/vol IBU’s: 24
Gisborne Green – Pilsner
4.8% alc/vol IBU’s: 31
Gisborne Red – Amber Lager
5% alc/vol IBU’s: 31
Pilsner
5% alc/vol IBU’s: 30
Summer Ale
5% alc/vol IBU’s: 30
Mexican Lager
5% alc/vol IBU’s: 30
Pale Ale
5% alc/vol IBU’s: 50
India Pale Ale
6% alc/vol IBU’s: 60
Stout
5% alc/vol IBU’s: 20
Light Pilsner
2.4% alc/vol, 330ml IBU’s: 25